بحران آب بر اثر خشکسالی، کمبود منابع کافی آب، آبهای بدون درآمد و عدم تصفیه صحیح فاضلاب از بزرگترین چالشهای پیش رو برای مدیران کشور است. مدیریت صحیح منابع آب، استفاده از آبهای جایگزین به جهت افزایش منابع آب، کاهش آبهای بدون درآمد، بازچرخانی آب، مکانیزه کردن سیستم کشاورزی، ممیزی صنایع پر مصرف و نهایتا تصفیه فاضلاب شهری و روستایی از مهمترین برنامه های دولت در جهت مبارزه با گسترش خشکسالی و کمبود آب است. شیرین کردن آبهای خلیج فارس و دریای عمان وانتقال آن به فلات مرکزی ایران علاوه بر تامین آب شرب و بهداشتی استانهای مرکزی ایران، آب بخشهای صنعت و کشاورزی را نیز تامین خواهد کرد و منابع قبلی در بخشهای مهمتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بازسازی خطوط انتقال آب به جهت جلوگیری از نشت آب در شبکه های انتقال و توزیع آب ، همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند در انشعابات  خانگی، صنعتی و روستایی میزان آب بدون درآمد را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. بازچرخانی آب در سیکل های آب صنعتی، همچنین بازچرخانی فاضلاب خاکستری در سیستم فاضلاب خانگی از کارآمدترین روشها در کاهش مصرف آب در این بخشهاست. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مدیران کشور نزدیک به هشتاد درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد که درصد بالایی از آن به روش غرقابی است. مکانیزه کردن سیستم آبیاری درصنایع کشاورزی و استفاده از روشهای نوین آبیاری به جای سیستم غرقابی مصرف آب را در حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد. انتقال صنایع پرمصرف به نزدیکی دریاها و ممیزی صنایع در بخشهای پر مصرف از جمله برجهای خنک کننده میتواند راهکاری برای حفظ منابع موجود باشد. قطعا تصفیه فاضلاب به روشهای بیولوژیکی  برای استفاده از پساب خروجی در بخش کشاورزی برای شهرها و روستاها، همچنین تصفیه تکمیلی در جهت خالص سازی پساب و حذف فلزات سنگین وجایگزینی آن با منابع آب تازه مورد مصرف صنایع یکی از اساسی ترین راه حل ها برای غلبه بر بحران موجود و پیش روست. ضمن آنکه تصفیه فاضلاب علاوه بر بازگشت آب به چرخه مصرف از لحاظ حفظ محیط زیست که یکی دیگر از نگرانیهای دولت است نیز حائز اهمیتی ویژه است.
شرکت صبا تجهیز بازرگان ضمن حفظ و ارتقا جایگاه خود در صنعت کشور در بخش تامین تجهیزات برای صنایع، بزرگترین هدف خود برای آینده شرکت  را  رشد حداکثری در بخش تامین تجهیزات آب، فاضلاب و محیط زیست قرارداده است. انتقال تکنولوژیهای نوین و روز دنیا و تامین تجهیزات در بخش تصفیه آبهای شور به روشهای RO و ZLD ، سیستمهای انتقال آب و فاضلاب و سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب شامل اتصال بیولوژیکی گردان( Rotating Biological Contactor )، فعال ساز دسته¬اي متوالی (Sequencing Batch Reactor) ، فعالساز بیولوژیکی غشائی (Membrane Biological Reactor) و  فعال ساز بیوفیلم متحرک (Moving Bed Biofilm Reactor) از جمله مواردی است که در دستور کار شرکت قرار گرفته است و آمادگی انتقال آن به کشور وجود دارد.
پکیج های فاضلاب خانگی برای بازچرخانی فاضلاب خاکستری همچنین  تصفیه خانه های کانتینری برای نصب در بیمارستانها، مراکز اداری و تجاری و صنایع کوچک از دیگر بازارهای تعریف شده برای شرکت است.
در بخش صنعت تامین قطعات داخلی برجهای خنک کننده تر و بهینه کردن برجهای موجود در دستور کار قرار دارد . 
از جمله سازندگان که سابقه همکاری قبلی اعم از خرید و یا دریافت پیشنهاد فنی – مالی با آنها وجود داشته و بر اساس تفاهم مشترک  امکان تامین کالا و واردات به ایران عزیز از آنها وجود دارد میتوان به شرکتهای زیر اشاره کرد.
  • Aqua Engineering  کشور اتریش
  • Enexio  کشور آلمان 
  • Kubota  کشور ژاپن
  • Asahi Kasei کشور ژاپن
  • Aichi Tokei کشور ژاپن